Nasze publikacje

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o prace z nauczycielem

Zgodnie z art. 20 ust. 3 KN rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 KN następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Zasada ta nie dotyczy nauczycieli szkół, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia Więcej...

Adwokat lub Radca prawny

Obecnie w świadomości większości społeczeństwa istnieje przekonanie, że jak pojawi się problem prawny, to należy zwrócić się z nim do adwokata. Poszukując wtedy prawnika, z pewnością trafimy na kancelarie prawne prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych. W takiej sytuacji może zrodzić się pytanie. Czy ze swoim problemem należy udać się do adwokata, a może do Więcej...

Minimalne wynagrodzenie radcy prawnego

Minimalne stawki za czynności radców prawnych od dnia 01 stycznia 2016 r. reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015, poz. 180). Przewiduje ono wyższe stawki minimalne niż poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie Więcej...

Mediacja w postępowaniu sądowym od 1 stycznia 2016 r.

Wnosząc do sądu pozew po 01 stycznia 2016 r. powód będzie musiał obligatoryjnie zawrzeć w nim informację, czy podjął on ze swoim przeciwnikiem próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takie próby nie zostały podjęte – będzie musiał wyjaśnić przyczyny ich niepodjęcia. Jest to skutek zmian wprowadzonych do Kodeksu postępowania Więcej...

Czy godziny karciane zostaną zlikwidowane

Niedawno na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który m.in. zakłada likwidację tzw. godzin karcianych, za które nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia. Jednak czy tak się stanie w praktyce, należałoby porównać obecną regulację z regulacją zawartą w projekcie. Zgodnie z obecnym brzmieniem Więcej...
Strona 1 z 512345