Wnosząc do sądu pozew po 01 stycznia 2016 r. powód będzie musiał obligatoryjnie zawrzeć w nim informację, czy podjął on ze swoim przeciwnikiem próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takie próby nie zostały podjęte – będzie musiał wyjaśnić przyczyny ich niepodjęcia. Jest to skutek zmian wprowadzonych do Kodeksu postępowania Więcej...