Zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r., poz.782 j.t. z późn. zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Prawo dostępu do informacji publicznej ma Więcej...