Nasze publikacje

Category Archives: Prawo konsumenckie

Zmiany w prawie konsumenckim

p style=”text-align: justify;”>Od 25 grudnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące praw konsumentów. Regulacje te odnajdziecie Państwo w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która określa prawa przysługujące konsumentowi, a w szczególności: obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem, zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, Więcej...

Sprzedaż telefoniczna w nowym prawie konsumenckim

Jednym z powszechnych sposobów wykorzystywanych przez przedsiębiorców w celu zawarcia umowy z konsumentem jest telemarketing. Umowa zawarta z konsumentem przez telemarketera, przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość jakim jest m.in. telefon, stanowi umowę zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W obecnym stanie prawnym telemarketer przed Więcej...

Koszty zastępstwa procesowego w sporze z konsumentem

Konsument w relacjach z przedsiębiorcą w świetle obowiązującego prawa podlega większej ochronie prawnej, ze względu na słabszą pozycję w relacjach z przedsiębiorcami. W przypadku pojawienia się konfliktu z przedsiębiorcą może zwrócić się nawet o bezpłatną pomoc do Rzecznika Konsumentów. Gdy dojdzie do sytuacji, w której konflikt z przedsiębiorcą przekształci się w spór sądowy, konsument musi Więcej...