Nasze publikacje

Category Archives: Prawo pracy

Podstęp jako wada oświadczenia woli w oświatowym prawie pracy

Zarówno w kodeksie pracy, jak i w karcie nauczyciela nie ma przepisu, który wprost regulowałby zmianę umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Zgodnie z art. 91c ust. 1 KN w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy. Podobną regulację znajdziemy również w art. 300 KP, który mówi, Więcej...

Umowa na zastępstwo a ciąża

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w ogóle nie zawiera przepisów gwarantujących zatrudnienie nauczycielowi, z którym stosunek pracy nawiązał się na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, do dnia porodu (i to bez względu na posiadany stopień awansu zawodowego). Odpowiedzi na pytanie, czy umowa tzw. na zastępstwo przedłuża się do dnia porodu, Więcej...