W aktualnym stanie prawnym jest tak, że spadkobierca, który nie złoży żadnego oświadczenia w przedmiocie dziedziczenia po osobie zmarłej w terminie 6 miesięcy od daty otwarcia spadku (z reguły od daty śmierci spadkodawcy), dziedziczy spadek wprost, a więc ze wszystkimi istniejącymi długami. Będzie odpowiadał za nie w pełnej wysokości całym swoim majątkiem. W dniu 18 Więcej...