Minimalne stawki za czynności radców prawnych od dnia 01 stycznia 2016 r. reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015, poz. 180). Przewiduje ono wyższe stawki minimalne niż poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie Więcej...