Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

ochrona danych osobowych wrocław

W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu doradztwo prawne, w tym profesjonalną pomoc prawną w opracowaniu dokumentów związanych z ochroną danych osobowych. Mając na uwadze wymogi prawne, jakim muszą sprostać administratorzy danych osobowych, nasza oferta obejmuje działania, które pozwolą dostosować proces związany z gromadzeniem, przechowaniem oraz przetwarzaniem danych osobowych.

Dzięki temu nasz klient zapewni bezpieczeństwo danym osobowym, którymi administruje oraz uniknie negatywnych konsekwencji prawnych związanych z niedostosowaniem procedury do aktualnych przepisów prawnych.

Doradztwo i pomoc prawna

W ramach naszych usług prawnych oferujemy:

 • porady prawne,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentowanie w sprawach przed sądem we wszystkich instancjach oraz organami administracji publicznej,
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • audyt ochrony danych osobowych,
 • szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Zakres specjalizacji:

 • sporządzanie polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
 • sporządzanie wzorów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji osób upoważnionych,
 • sporządzanie wniosków dotyczących rejestracji zbiorów danych,
 • sporządzanie wniosków dotyczących powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji,
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów pod kątem zabezpieczenia danych osobowych,
 • przygotowanie umów powierzania danych osobowych,
 • pomoc i doradztwo prawne w zorganizowaniu podmiotu w zakresie ochrony danych osobowych oraz dostosowaniu procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie ochrony danych osobowych,
 • reprezentowanie przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Zadaj pytanie