Prawo budowlane

Prawo budowlane

prawo budowlane, umowy deweloperskieBudownictwo jest jednym z wielu obszarów w gospodarce, które regulują liczne przepisy prawa. Zaniedbania wynikające z nieznajomości tych przepisów mogą narazić Państwa na duże koszty i niepotrzebne problemy.

Nasza kancelaria świadczy doradztwo i pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów o roboty budowlane, w tym dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych. Na życzenie Klientów analizujemy również postanowienia umowne zawarte w umowach deweloperskich pod kątem zabezpieczenia interesu osób nabywających nieruchomości od deweloperów.

Reprezentujemy klientów podczas negocjacji, a także w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej.

Doradztwo i pomoc prawna

W ramach naszych usług prawnych oferujemy:

  • porady prawne,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • reprezentowanie w sprawach przed sądem we wszystkich instancjach oraz organami administracji publicznej,
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
  • udział w negocjacjach.

Zakres specjalizacji:

  • dochodzeniu roszczeń z tytułu błędów w sztuce budowlanej,
  • dochodzeniu odszkodowań z tytułu błędów w sztuce budowlanej,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy o roboty budowlane.

Zadaj pytanie