Prawo cywilne

Prawo cywilne

prawo cywilne, zobowiązania, prawo rzeczowe

Nasza kancelaria oferuje doradztwo i pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego. Zajmujemy się kwestiami umów o charakterze cywilnoprawnym, a także reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, zarówno ze strony powoda, jak i pozwanego.

Oprócz spraw związanych z umowami, nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa rzeczowego. Pomagamy w kwestiach związanych z rozliczeniem zobowiązań pomiędzy byłymi partnerami, które wspólnie zaciągnęli w trakcie trwania związku, tzw. „konkubinatu”. Oferujemy również pomoc i bezpośredni udział prawnika w negocjacjach prowadzonych przez naszych klientów ze swoimi kontrahentami.

Doradztwo i pomoc prawna

W ramach naszych usług prawnych oferujemy:

 • porady prawne,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentowanie w sprawach przed sądem we wszystkich instancjach i Sądem Najwyższym,
 • sporządzanie umów i innych dokumentów,
 • opiniowanie umów i innych dokumentów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • negocjacje.

Zakres specjalizacji:

 • umowy nazwane
 • umowy nienazwane,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • klauzule niedozwolone,
 • własność, współwłasność i ochrona własności,
 • służebność, zastaw, posiadanie,
 • odpowiedzialność i odszkodowania,
 • egzekucja, eksmisje.

Zadaj pytanie