Prawo e-commerce

Prawo e-commerce

e-commerce, e-handel, e-biznes

E-biznes jest jedną z nowoczesnych form prowadzenia działalności gospodarczej, która wiąże się z koniecznością dostosowania swoich działań związanych ze świadczeniem usług na rynku, do wielu regulacji prawnych dotyczących m.in. praw konsumenta, ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną i wielu innych.

Oferujemy klientom doradztwo i pomoc prawną z zakresu prawa e – commerce. W ramach naszych usług doradzamy oraz zapewniamy pomoc prawną i kompleksowe wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług przy wykorzystaniu internetu. Pomagamy dostosować cały proces sprzedaży przez internet nowo powstałym firmom oraz funkcjonującym na rynku od dłuższego czasu.

Doradztwo i pomoc prawna

W ramach naszych usług prawnych oferujemy:

 • porady prawne,
 • sporządzanie regulaminów, umów, polityki prywatności i innych dokumentów,
 • reprezentowanie w sprawach przed sądem we wszystkich instancjach i Sądem Najwyższym,
 • opracowywanie procedur reklamacji,
 • opiniowanie regulaminów, umów i innych dokumentów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • audyt prawny dotyczący działalności e-commerce.

Zakres specjalizacji:

 • zawieranie umów na odległość,
 • ochrona danych osobowych,
 • świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • pomoc w dostosowaniu wymogów informatycznych i dobraniu odpowiednich rozwiązań,
 • czyny nieuczciwej konkurencji,
 • ochrona praw konsumenta.

Zadaj pytanie