Prawo oświatowe

Prawo oświatowe i karta nauczyciela

prawo oświatowe i karta nauczycielaNa przełomie lat polska edukacja przeszła wiele reform, którym towarzyszyły zmiany w prawie oświatowym. Zdarza się, że przepisy są niezrozumiałe i niejasne. W rezultacie może to prowadzić do sytuacji gdzie spotkamy się z różnymi problemami, które wynikają z niewłaściwej interpretacji. Dlatego nasza kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną z zakresu prawa oświatowego. Zapraszamy również do odwiedzenia bloga poświęconego tematyce prawa oświatowego www.ekspertoswiata.pl prowadzonego przez naszą kancelarię. Świadczymy również pomoc prawną w formie online. Zapraszamy do skorzystania z tej formy w szczególności osoby, które zamieszkują odległe tereny i nie mogą pojawić się osobiście w siedzibie naszej kancelarii.

Doradztwo i pomoc prawna

W ramach naszych usług prawnych oferujemy:

 • porady prawne,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentowanie w sprawach przed sądem we wszystkich instancjach oraz organami administracji publicznej,
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • sporządzanie regulaminów i statutów w placówkach oświatowych.

Zakres specjalizacji:

 • pomoc prawna dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz rodziców i ich dzieci,
 • zarządzanie w oświacie,
 • zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół, placówek (niepublicznych),
 • awansu zawodowego nauczycieli,
 • nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie umowy o pracę lub na podstawie mianowania,
 • wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie mianowania i umowy o pracę,
 • pomoc prawna w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych,
 • godziny ponadwymiarowe, karciane i świadczenie urlopowe,
 • urlopy, w tym macierzyński, wychowawczy i dla poratowania zdrowia,
 • sprawy dyscyplinarne nauczycieli,
 • odpowiedzialność cywilna i karna,
 • ochrona dóbr osobistych wszystkich członków społeczności szkolnej,
 • reprezentowanie w sprawach cywilnych i karnych.

Zadaj pytanie