Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

prawo pracy i ubezpieczenia spoleczne

Jedną z podstawowych dziedzin prawa w polskim systemie prawnym jest prawo pracy, które zawiera różnego rodzaju normy regulujące wzajemne prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Nie zawsze te uregulowania są stosowane w rzeczywistości, co często prowadzi do sporów między stronami, które nie zawsze uda się Państwu rozwiązać na drodze porozumienia.

W tym zakresie nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w rozwiązywaniu sporów wynikających z prawa pracy, a także opiekę podczas ich rozwiązywania.

W sprawach związanych z ubezpieczeniem społecznym kancelaria prowadzi doradztwo i pomoc prawną w pozyskiwaniu świadczeń, zasiłków oraz odszkodowań (w tym rent i emerytur).

Doradztwo i pomoc prawna

W ramach naszych usług prawnych oferujemy:

 • porady prawne,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentowanie w sprawach przed sądem we wszystkich instancjach oraz organami administracji publicznej,
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • udział w negocjacjach.

Zakres specjalizacji:

 • prowadzenie i rozwiązanie sporów pracowniczych,
 • sporządzanie umowy o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń oraz kontraktów menadżerskich,
 • doradztwo w sprawie współpracy ze związkami zawodowymi,
 • doradztwo w sprawie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy lub jego rozwiązania,
 • pomoc prawna w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych,
 • egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • reprezentowanie w sprawach przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zadaj pytanie