Prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych

prawo handlowe, spółki prawa handlowego

W ramach naszych usług zajmujemy się zagadnieniami i problemami prawnymi jakie występują podczas funkcjonowania podmiotów prawa handlowego. Reprezentujemy klientów podczas postępowań rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przed innymi instytucjami i organami.

Obsługujemy również bieżącą działalność podmiotów od organizacji zgromadzeń wspólników poprzez przygotowanie projektów uchwał i innych dokumentów. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną i doradztwo prawne w postępowaniu upadłościowym oraz naprawczym, a także bieżące doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów spółek. Oferujemy pomoc prawną w wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Doradztwo i pomoc prawna

W ramach naszych usług prawnych oferujemy:

 • doradztwo prawne,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentowanie w sprawach przed sądem we wszystkich instancjach,
 • sporządzanie umów, statutów, regulaminów i innych dokumentów,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych.

Zakres specjalizacji:

 • zakładanie i rejestrowanie spółek prawa handlowego,
 • przeprowadzenie likwidacji spółek prawa handlowego,
 • przygotowanie projektów dokumentów korporacyjnych,
 • opiniowanie oraz tworzenie wewnętrznych praw korporacyjnych,
 • obsługę procesu przekształcenia, podziału lub łączenia spółek prawa handlowego,
 • reprezentowanie przed sądem rejestrowym,
 • reprezentacja spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

Zadaj pytanie