Specjalizacja

Usługi prawne

usługi prawne wrocław

Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług prawnych, skierowany zarówno do klientów indywidualnych, jak i klientów biznesowych. W ramach naszej specjalizacji udzielamy porad prawnych, a także sporządzamy i analizujemy umowy, regulaminy, opinie prawne oraz inne dokumenty.

W imieniu klientów bierzemy udział w negocjacjach i postępowaniach polubownych. Reprezentujemy ich również przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także organami administracji publicznej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Doradztwo i pomoc prawna

W ramach naszych usług prawnych oferujemy:

 • dochodzenie roszczeń od dłużników (windykacja,
 • udzielanie porad prawnych,
 • ocenę dokumentacji przedłożonej przez Klienta,
 • sporządzanie pozwów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • opiniowanie umów przedkładanych przez Klienta,
 • reprezentowanie i sporządzanie pism w postępowaniu cywilnym,
 • reprezentowanie lub sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym (w tym odwołań od decyzji, zażaleń, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji, o wznowienie postępowania, o uchylenie lub zmianę decyzji)
 • reprezentowanie i sporządzanie pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach cywilnych
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach o rozwód lub separację,
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach o alimenty,
 • reprezentowanie przed sądem w sprawach o podział majątku,
 • reprezentowanie przed Sądem Najwyższym,
 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych,
 • przygotowanie innych dokumentów m.in. dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Zadaj pytanie