Windykacja, nakazy zapłaty, egzekucja

Windykacja, nakazy zapłaty, egzekucja

nakazy zapłaty, sprzeciwy od nakazów zaplaty

Jeśli na swojej drodze napotkaliście Państwo osobę, która unika zapłaty należności m.in. za faktury, czynsze, kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, a także za niespłacone pożyczki lub inne zobowiązania, to zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii, która oferuje pomoc w dochodzeniu roszczeń. Odzyskiwanie należności prowadzimy w dwóch etapach.

Na etapie przedsądowym podejmujemy działania w stosunku do dłużnika, które mają na celu doprowadzić do spłaty długu. W przypadku, gdy pierwszy etap nie przyniesie oczekiwanych skutków, gdyż dłużnik nie wykazuje chęci współpracy, taką sprawę kierujemy na drogę sądową w celu uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej.

W sytuacji gdy klient otrzyma nieuzasadniony nakaz zapłaty, pomagamy w wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty. Nasza kancelaria prowadzi również czynności prewencyjne, które zabezpieczają naszych klientów przed negatywnymi skutkami nawiązania współpracy z nieuczciwymi przedsiębiorcami.

Doradztwo i pomoc prawna

W ramach naszych usług prawnych oferujemy:

 • porady prawne,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentowanie w sprawach przed sądem we wszystkich instancjach,
 • sporządzanie umów,
 • negocjacje.

Zakres specjalizacji:

 • wezwania do zapłaty,
 • postępowanie upominawcze i nakazowe,
 • sprzeciwy od nakazów zapłaty,
 • zarzuty od nakazów zapłaty,
 • sprzeciwy od wyroków zaocznych,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.

Zadaj pytanie